اجاره آپارتمان مبله در تهران

hamidra

باسلام. همانطور که در بخشهای گذشته ملاحظه کردید، در خصوص تاریخچه تهران و همچنین تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران در دوران صفوی را بررسی کردیم. حال در این نوشته از سلسله نوشته های تاریخچه تهران قصد داریم تا تهران را در دوران حکومت قاجار بررسی نماییم.

پس از سرنگونی دولت افشاریان تهران مورد هجوم حکومت قاجاریان و در راس آنها آقا محمدخان قاجار قرار گرفت. لطفعلی خان زند که در آن دوران حکومت ایران را بدست داشت پس از حمله ی آقا مجمد خان قاجار مجبور به فرار از شیراز شد و به تهران گریخت. وی قصد داشت که تهران را به پایتختی خود انتخاب کرده و از آنجا شروع به حکومت داری نماید که این امر نیز محقق نشد و آقا محمد خان قاجار به تهران حمله کرد و در یک درگیری خونین به تاج و تخت رسید. وی در طول انجام این درگیری ها بسیاری از انسانها و شهروندان بی گناه را کشت و همچنین آپارتمانها و خانه ها همچنین آپارتمان مبله در تهران که یکی از منابع اصلی درآمد مردم اجاره آپارتمان مبله در تهران بود را ویران کرد.

ابتدای حکومت قاجاریه بر تهران برخلاف به قدرت رسیدن آنها بسیار دوران مطلوبی بود. بطوریکه در بسیاری از مناطق تهران ساخت و سازها به روال گذشته رونق گرفت و بسیاری از مردم به شغل های گذشته ی خود که اجاره آپارتمان مبله در تهران بود بازگشتند. بسیاری از بناهایی که امروزه در تهران قرار دارند از دوران سلطنت قاجار بر این کشور به ارث رسیده است که از جمله ی مهمترین آنها میتوانیم به مسجد امام خمینی ( مسجد شاه )، مدرسه ی سید عزیزالله خان و مدرسه ی مروی اشاره نماییم.

 

محمد شاه قاجار

 

در زمان محمد شاه قاجار گسترش تهران همانند روال گذشته ادامه یافت، دو کوی اصلی به نامهای کوی عباس آباد و کوی محمدیه به تهران افزوده شد. همچنین آب رودخانه کرج با حفر کانالهایی به تهران آورده شد. امروزه کانالی که از میان بلوار کشاورز تهران عبور میکند یادگار همان دوران میباشد.

پس از روی کار آمدن ناصر الدین شاه قاجار بدلیل رشد بی رویه ی جمعیت در آن دوران دیگر فضایی برای ساخت و ساز و ایجاد آپارتمان مبله در حصار تهران وجود نداشت. ناصر الدین شاه دستور داد که بسیاری از ساخت و سازهای جدید و رعایا به بیرون از حصار منتقل شوند. این خود آغازی بود بر گسترش شهر تهران. پس از آن تمامی سفارت خانه ها و شاه نشین ها نیز کم کم به بیرون از حصار منتقل شدند و بعدها بدست میرزا تقی خان امیرکبیر که در آن دوران پست نخست وزیری را بدست داشت، مدرسه ی دارالفنون و بازارهای متعددی در تهران ساخته شد.

جمعیت تهران در آن دوران حدود ۱۵۰ هزار نفر برآورد شده است. با گسترش شهر اطراف این حصار بزرگ جمعیت نیز رفته رفته رو به افزایش رفت که این خود باعث رشد چشمگیر اجاره آپارتمان مبله در تهران نسبت به سایر فعالیتهایی که در آن دوران انجام میگرفته شده بود.

مهر ۱۰, ۱۳۹۶
اجاره آپارتمان مبله در تهران

قسمت یازدهم تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران

باسلام. همانطور که در بخشهای گذشته ملاحظه کردید، در خصوص تاریخچه تهران و همچنین تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران در دوران صفوی را بررسی کردیم. […]
مهر ۳, ۱۳۹۶
اجاره آپارتمان مبله در تهران

قسمت دهم تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران

با سلام. امروز قصد داریم تاریخچه تهران و  اجاره آپارتمان مبله در تهران در عهد صفویان را بررسی کنیم. همانطور که در قسمت قبل اشاره ی کوچکی […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
اجاره آپارتمان مبله در تهران

قسمت نهم تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران

باسلام. پس از بررسی خطوط حمل و نقلی در تهران و بررسی تاثیران این خطوط حمل و نقل بر اجاره آپارتمان مبله در تهران ، حال […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

قسمت هشتم تاریخچه اجاره آپارتمان مبله در تهران

باسلام خدمت شما عزیزان. پس از آنکه ورود نخستین اتومبیلهای تهران را بررسی کردیم اینبار ورود نخستین واگن های اسبی و قطار ( ماشین دودی ) […]