اجاره آپارتمان مبله در تهران

hamidra

يكخواب

طبقه ٣ با پاركينگ و اسانسور

مرزداران يكخواب خ ناهيد

photo_2016-07-05_11-42-33
photo_2016-07-05_11-42-51
photo_2016-07-05_11-42-49
photo_2016-07-05_11-42-31
photo_2016-07-05_11-42-36
photo_2016-07-05_11-42-40
photo_2016-07-05_11-42-46
photo_2016-07-05_11-42-54
photo_2016-07-05_11-42-57
photo_2016-07-05_11-43-00
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

مرزداران خ ناهيد

يكخواب طبقه ٣ با پاركينگ و اسانسور
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

فرمانيه

يك خواب طبقه١ ٨٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

سوييت زير همكف ٤٠ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر