اجاره آپارتمان مبله در تهران

تهران

يك خواب طبقه١ ٨٥ متر

فرمانيه يك خواب ط١ ٨٥ متر

photo_2016-07-05_11-43-09
photo_2016-07-05_11-43-19
photo_2016-07-05_11-43-12
photo_2016-07-05_11-43-22
photo_2016-07-05_11-43-05
photo_2016-07-05_11-43-15
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

فرمانيه

يك خواب طبقه١ ٨٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

سوييت زير همكف ٤٠ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب