شرق تهران

دی ۲۱, ۱۳۹۵
photo_2017-01-10_16-07-37

آپارتمان مبله در رسالت يكخواب ٦٠ متر

تیر ۱۵, ۱۳۹۵
photo_2016-07-05_11-43-32

گلبرگ غربي

سوييت زير همكف ٤٠ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
photo_2016-07-05_11-43-54

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
photo_2016-07-05_11-44-20

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب