اجاره آپارتمان مبله در تهران

شرق تهران

دی ۲۱, ۱۳۹۵

آپارتمان مبله در رسالت يكخواب ٦٠ متر

تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

سوييت زير همكف ٤٠ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب