غرب تهران

مرزداران دو خواب ٩٠ متر با تمام امكانات

مرزداران دو خواب ٩٠ متر با تمام امكانات

شهریور ۳۰, ۱۳۹۵
photo_2016-09-20_20-09-22

مرزداران دو خواب ٩٠ متر با تمام امكانات

مرزداران دو خواب ٩٠ متر با تمام امكانات
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
photo_2016-07-05_11-41-18

پونك بلوار كمالي تقاطع دوم

پونك بلوار كمالي تقاطع دوم -جنوب فتح١٢٠ متر دو خواب با تمام امكانات سرويس ايراني و فرنگي و اينترنت و پاركينگ و ساير امكانات رفاهي
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
photo_2016-07-05_11-42-31

مرزداران خ ناهيد

يكخواب طبقه ٣ با پاركينگ و اسانسور
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
IMG_20160409_091155

یک خواب – بین یادگار امام و جیحون