مشهد

روبروی هتل قصر طلایی
ساختمان لوکس یک خوابه با تمام امکانات رفاهی
پارکینگ
دسترسی آسان به حرم

مهدی نظامی
۰۹۰۳۶۲۷۷۵۸۰

مشهد. یک خواب. لوکس. امام رضا

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

مشهد. خیابان امام رضا. یک خواب لوکس

روبروی هتل قصر طلایی ساختمان لوکس یک خوابه با تمام امکانات رفاهی پارکینگ دسترسی آسان به حرم مهدی نظامی ۰۹۰۳۶۲۷۷۵۸۰