یک خوابه

گلبرگ غربي

طبقه اول ٦٥ متر

گلبرگ غربي ط اول ٦٥ متر

photo_2016-07-05_11-44-03
photo_2016-07-05_11-44-01
photo_2016-07-05_11-43-57
photo_2016-07-05_11-43-54
photo_2016-07-05_11-43-51
photo_2016-07-05_11-43-45
photo_2016-07-05_11-43-48
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

يك خواب همكف ٦٥ متر يك خواب سرويس ايراني و فرنگي
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

یک خواب – بین یادگار امام و جیحون