اجاره آپارتمان مبله در تهران

یک خوابه

يكخواب

طبقه ٣ با پاركينگ و اسانسور

مرزداران يكخواب خ ناهيد

photo_2016-07-05_11-42-33
photo_2016-07-05_11-42-51
photo_2016-07-05_11-42-49
photo_2016-07-05_11-42-31
photo_2016-07-05_11-42-36
photo_2016-07-05_11-42-40
photo_2016-07-05_11-42-46
photo_2016-07-05_11-42-54
photo_2016-07-05_11-42-57
photo_2016-07-05_11-43-00
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

مرزداران خ ناهيد

يكخواب طبقه ٣ با پاركينگ و اسانسور
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

فرمانيه

يك خواب طبقه١ ٨٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب