50 تا 100 متر

دی ۲۱, ۱۳۹۵
photo_2017-01-10_16-07-37

آپارتمان مبله در رسالت يكخواب ٦٠ متر

دی ۲۱, ۱۳۹۵
photo_2017-01-10_16-06-43

آپارتمان مبله در هفت تير يكخواب ٥٥ متر

طبقه ٢ بدون اسانسور با سرويس ايراني و فرنگي
دی ۲۱, ۱۳۹۵
photo_2017-01-10_16-06-10

آپارتمان مبله شهرك غرب يك خواب ٧٠ متر

نوسازبا تمام امكانات خ سپهر
دی ۲۱, ۱۳۹۵
photo_2017-01-10_16-04-42

آپارتمان مبله در پاسداران دو خواب ١٠٠ متر

ط اول با پاركينگ وسرويس ايراني و فرنگي ماهواره و ال سي دي و ساير امكانات