اجاره آپارتمان مبله در تهران

50 تا 100 متر

گلبرگ غربي

طبقه اول ٦٥ متر

گلبرگ غربي ط اول ٦٥ متر

photo_2016-07-05_11-44-03
photo_2016-07-05_11-44-01
photo_2016-07-05_11-43-57
photo_2016-07-05_11-43-54
photo_2016-07-05_11-43-51
photo_2016-07-05_11-43-45
photo_2016-07-05_11-43-48
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ غربي

گلبرگ غربي طبقه اول ٦٥ متر
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

گلبرگ نزديك ميدان سبلان طبقه اول ٧٠ متر يكخواب
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

گلبرگ نزديك ميدان سبلان

يك خواب همكف ٦٥ متر يك خواب سرويس ايراني و فرنگي
تیر ۱۵, ۱۳۹۵

خیابان آجودانیه

طبقه ٦و ٧ با امكانات پاركينگ و اسانسور سرويس ايراني و فرنگي